EBS Advisory Services

From science for business

Kasutame teadust strateegilise tööriistana: mõeldes nagu ettevõtja analüüsime turge, võimalusi, kliente ja keskkonda nagu teadlane, et tagada vajalik ja adekvaatne info tarkade otsuste tegemiseks.

Kuidas saame aidata:

Ärinõustamine

 • Kasutades teaduslikel meetoditel tuginevaid uuringuid, aitame teie ettevõttel avastada uusi ärivõimalusi.
 • Potentsiaalsete uute turgude analüüsimine.
 • Koolitame ja mentordame teie töötajaid, et nende kompetentsid vastaksid alati teie ja turu vajadustele.

Protsesside nõustamine

 • Teaduslikel meetoditel tuginevate uuringute läbiviimine.
 • Mõõdetavate strateegiliste eesmärkide loomine ja sõnastamine.
 • Uute protsesside disainimine ning testimine.

Muutuste juhtimise nõustamine

 • Potentsiaalsete alternatiivsete lahenduste analüüsimine.
  • Riskianalüüs
  • Kulude-tulude analüüs
 • Planeeritud muudatuste elluviimiseks tegevusplaanide koostamine.
 • Muudatusprotsesside monitooring ning analüüs.