Prindi

EBSist

1988. aastal asutatud Tallinnas ja Helsingis tegutsev Estonian Business School on vanim äriharidust pakkuv hariduskontsern Baltimaades. 1500 tudengiga kooli eesmärgiks on anda akadeemilisi teadmisi bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe tasemel aktiivsetele ja ettevõtlikele inimestele ning edendada nende oskusi teadmiste edukaks rakendamiseks.

Missioon

Luua ja anda edasi uut juhtimisteadmust ning kujundada ettevõtlusaktiivsetel inimestel oskusi ja väärtusi neid edukalt realiseerida. 

Visioon

EBSi eesmärgiks on saada Baltikumi kõige tunnustatumaks rahvusvaheliseks äriülikooliks. 

Väärtused

 • Koostöö - EBS on oma töötajate kaudu partneriks ühiskonnale, ettevõtetele, vilistastele ja üliõpilastele. 
 • Kompetentsus - EBS tegeleb ühiskonnale ja organisatsioonidele pikas perspektiivis olulise teadmuse väljaarendamise ja edastamisega. 
 • Loovus - EBS otsib eesmärkide saavutamiseks uusi meetodeid "kastist välja mõtlemise" abil. 
 • Iseseisvus - EBS väärtustab iseseisevaks ülikooliks olemist. 
 • Vastutus - EBS vastutab õpetuse sisu ja meetodite ning üliõpilaste väärtuskasvatuse eest. 
 • Hoolivus - EBS hoolib töötajate, üliõpilaste, vilistlaste ja ühiskonna käekäigust.

Estonian Business Schooli kreedo

Me ei tohi kunagi unustada, et meie kätes on inimeste saatused, mida me hariduse kaudu võime mõjutada ühes või teises suunas. 

Esimene meie asjade tähtsusejärjekorras on meie üliõpilaste, vilistlaste ja nende tööandjate  edu. Me pingutame selle nimel, et ikka suurem osa meie vilistlastest kuuluks parimate juhtide hulka ning mitte keegi meie lõpetanutest ei oleks töötu.

Teine meie asjade tähtsusejärjekorras on meie oma töötajate edu. Me pingutame selle nimel, et neil oleks hingestav elu mõte ja pidev areng, piisav jõukus ja head töötingimused. Õnnetuse korral me toetame neid.

Kolmas meie asjade tähtsusejärjekorras on ühiskond. Me pingutame selle nimel, et ühiskond areneks võimalikult kiiresti igas regioonis, kus me tegutseme. Me tutvustame Eestit kui  kiirestiarenevat kultuuririiki hariduse ekspordi kaudu. Meie soov ja kohus on pakkuda uusi võimalusi ja/või aidata nõrgemaid.

Neljas meie asjade tähtsuse järjekorras on meie ülikooli kui terviku edu. Oleme veendunud, et see juhtub siis, kui meie kolm esimest on saavutatud. Kasumlikkus on meie kõigi olemasoluks vajalik tingimus ja vahend tähtsamate eesmärkide saavutamiseks. Kasum on nagu hapnik, toit ja vesi elusorganismile, sest ilma nendeta pole elu. Siiski pole see elu mõte.

Madis Habakuk
EBSi asutaja

EPAS logo13 HR

EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima tasemetunnustuse ehk EPAS akrediteeringu. Loe rohkem siit

Doktoriõpe

 • 2009. a. sai EBS doktoriõppekavale täisakrediteeringu
 • 2010. a. kevadel sai EBS esmakordselt doktoriõppele riikliku tellimuse

Institutsionaalne akrediteerimineakrediteeritud 3

 • 2013. aasta septembris läbis EBS institutsionaalse akrediteerimise ning sai EBS Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) akrediteeringu seitsmeks aastaks.  
 • Koos akrediteeringuga omistati kõrgkoolidele ka EKKA kvaliteedimärk.
 • Rahvusvaheline hindamiskomisjon andis positiivse hinnangu nii EBSi organisatsiooni juhtimise, õppetöö korralduse, teadustegevuse kui ka ühiskonna teenimise valdkondades.

Üleminekuhindamine 2009-2012

 • 2010. a. juulis läbis EBS positiivse tulemusega bakalaureuse- ja magistriõppekavade üleminekuhindamise
 • 2010. a. juulis sai EBS ainukese eraülikoolina teadus- ja arendustegevusele positiivse evalveeringu 
 • 2011. a. läbis EBS edukalt doktoriõppe üleminekuhindamise 

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurist

Kõrghariduse kvaliteedi kohta käivad Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu otsused, ekspertaruanded ning haridus- ja teadusministri käskkirjad on kättesaadavad Üleminekuhindamise andmebaasis: ekka.archimedes.ee.

CEEMAN logo2012CEEMAN akrediteering

Alates 2001. aastast on EBSi CEEMAN´i (International Association for Management Development in Dynamic Societies) rahvusvaheline akrediteering.

Igal aastal valib EBSi nõukoda Aasta Ärijuhi. Aasta Ärijuhi rändauhinna, pronksbuldogi, saab juht, kes on üles ehitanud tugeva ja elujõulise firma või firmade grupi, mille majandustegevus on olnud silmapaistev üle kahe aasta. Lisaks peab Aasta Ärijuhi kandidaat olema tuntud ja positiivse imagoga majandusringkondades ja avalikus elus ning maksuametil ei tohi olla talle pretensioone. Ühele inimesele saab tiitli omistada vaid korra.

Aasta Ärijuhi tiitlit annab EBS välja 1991. aastast. Kandidaate esitavad EBS Nõukoja liikmed, EBS EMBA programmis osalejad ning -vilistlased.

Aasta Ärijuhi tiitli on pälvinud:

 • 2015 Margus Vanaselja
 • 2014 Bo Henriksson
 • 2013 Viljar Arakas
 • 2012 Anne Samlik
 • 2011 Joakim Helenius
 • 2010 Jaan Puusaag
 • 2009 Peter Hunt
 • 2008 Teet Jagomägi
 • 2007 Aivar Rehe
 • 2006 Toomas Luman
 • 2005 Fjodor Berman
 • 2004 Toomas Annus
 • 2003 Enn Pant
 • 2002 Mati Polli
 • 2001 Indrek Neivelt
 • 2000 Tarmo Noop
 • 1999 Allan Martinson
 • 1998 Meelis Virkebau
 • 1997 Jüri Käo
 • 1996 Olari Taal
 • 1995 Hannes Tamjärv
 • 1994 Hans H. Luik
 • 1993 Meelis Milder
 • 1992 Vladimir Galkin
 • 1991 Rein Kaarepere

EBSi nõukoja eesmärgiks on edendada ja toetada EBSi ja ühiskonna vahelist koostööd. EBSi nõukoja liikmed on silmapaistvad Eesti ja välismaa haridus- ja ärimaailma juhid ja ühiskonna-tegelased. Rikka ja mitmekülgse kogemustepagasiga liikmed loovad tugeva sideme EBSi akadeemilise ja ärimaailma vahel.

EBSi nõukoja liikmed on:

 • Viljar Arakas
 • Urmas Isok
 • Mart Kadastik
 • Kaja Kallas
 • Erki Kilu
 • Madis Müller
 • Piret Mürk-Dubout
 
 • Henn Pärn
 • Siim Raie
 • Aivar Rehe
 • Priit Rohumaa
 • Jüri Sakkeus
 • Herty Tammo
 • Toomas Tamsar
 • Raivo Vare
 

EBS loodi 1988. aastal esimese Eesti eraõppeasutusena. Ülikooli rajajad olid professor Madis Habakuk, professor Marshall Fitzgerald ja hr Ilmar Martens. Ajal, mil suur ja võimas Nõukogude Liit hakkas lagunema, Mihhail Gorbatshov oli alustanud superriigi reformimist, täie hooga oli käimas perestroika ja vabaturumajandusest ei osanud veel keegi unistadagi, suutsid kolm meest ellu viia pea võimatu idee – luua inglise keelsel õppel põhinev ärikool.

 

Estonian Business School’i loomise eellugu

Kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, töötas eelmine EBSi rektor Madis Habakuk küll TPI Tööstuse planeerimise ja juhtimise kateedris, kuid tajus juba muutusi. Ilmne oli, et kui Liit laguneb, tuleb otsuseid hakata tegema kohapeal, need ei tule enam Moskvast, nagu varemalt. Samuti arvas Habakuk, et Eesti vajab spetsialiste, kes tunneks turumajanduse ning väliskaubanduse seadusi ja oskaks inglise keelt. Nii tekkiski kommertskooli loomise idee alge.

Mitmed Lääne ärimehed pöörasid sel ajal pilgud ida poole, nende seas ka Marshall Fitzgerald. Tema eesmärgiks oli parandada Ameerika Ühendriikide ning Nõukogude Venemaa vahelisi suhteid ning olla samas oma silmaga tunnistajaks ajaloolistele sündmustele, mis tol ajal Venemaal toimusid. Kuna ta ei osanud kusagilt mujalt alustada, siis kontakteerus Fitzgerald Nõukogude Liidule kõige lähema tuttava – soomlase Hannu Linnainmaaga, kes omakorda tutvustas teda aastal 1987 Madis Habakukega, kes oli tolleaegses Nõukogude Liidus üsna tuntud nimi ja keda tunti ka väljaspool piire.

Teine EBSi sünniloos tähtsat rolli mängiv härrasmees, Ilmar Martens, oli Eestis sündinud ning leidis Madis Habakukega kontakti kirja teel, mille viimane ühes Rootsi ajalehes avaldas. Kirjas seisis palve väliseestlastele toetada kodueestlaste 50-aastase haridusaugu likvideerimist. Martensi lennukatest ideedest sai ka Habakuk innustust ning see oli samm Estonian Business School’i loomisele lähemale.

Marshall Fitzgeraldi mägedes asuvas rantšos sai Estonian Business School’i rajamise idee juba konkreetsemad piirjooned ning Ilmar Martens asus Eesti ärimeeste Kanadasse õppima saatmise teemal läbi rääkima mitme õppejõuga, sealhulgas ka väliseestlase Rein Petersoniga. Õppesilla projekti raames said New Yorgis kokku kolm meest: Martens, Habakuk ning Peterson. Martensi New Yorgi korteris töötati kolme ööpäeva jooksul välja Estonian Business School’i alusdokumendid ning pandi paika alusprintsiibid. 

Varakapitalismiaja läbielamised ehk läbi raskuste tähtede poole

Kui Habakuk Eestisse tagasi pöördus, palus ta juhtimiskonsultant Lembit Saveljevil luua Estonian Business School kooperatiivina, sest muid ettevõtlusvorme Nõukogude Liidus siis veel ei tuntud. Kuu aja pärast võis EBS tollase nimega Eesti Kõrgem Kommertskool tegutsemist alustada.

EBSi ideeks oli aastapikkune kursus, millest kuus kuud õpitaks esmalt inglise keelt ning siis suunduksid õppijad kas Ameerika Ühendriikide või Kanada ettevõtete töökorraldusega tutvuma. Kursuse viimased kolm kuud kuluksid lõputöö kirjutamise peale. Sellise kursuse hind oli tolle aja tingimuste kohta suhteliselt kõrge – 33800 rubla. Kui „Marati“ peadirektor Ants Kapral ütles, et kui kursus maksaks ka 300 000 rubla, saadaks ta ikkagi ühe mehe oma kaadrist sinna õppima, oli selge, et hoolimata soolasest hinnast pakkus ettevõtmine inimestele huvi. Nii komplekteeritigi esimene grupp IB1- International Business School 1.

Business Schooli esimeseks peakorteriks sai Madis Habakuke poja Mardi magamistuba, kes oli sel ajal sõjaväes. Õppehooneks sai aga peaministri abi Rein Kaarepere soovitusel valitsuse residents Suurupis, kus õppetöö toimus üle nädala. Töötajaid oli kommertskoolis siis kuus: peale Madis Habakuke veel juhtimiskonsultandid - organisaatorid Urve Margus ja Piia Sandla, raamatupidaja Marje Habakuk, sekretär Nelli Kolk ja inglise keele õpetaja Elin Saks.

Üldine suhtumine Estonian Business School’i ettevõtmisse oli hea, näiteks andis toonane peaminister Indrek Toome kursuslastele riigi toetusena 20 000 dollarit, kuid levinud oli arvamine, et mõned õppuritest kindlasti jäävadki välismaale. Kui saabus aeg, mil esimene grupp pidi välisriikidesse õppima suunduma, ütles Keskkomitee ideoloogiasekretär Mikk Titma Madis Habakukele: „Habakuk, kui mõni kursuslastest juhtub välismaale jääma, ärge kartke, teiega ei juhtu midagi hirmsat.“ Esimene grupp võis seega täies kindluses välja sõita.

Kuigi asjaajamine sujus üldjoones hästi, tuli esimese grupi väljasaatmisel siiski ette mõningaid takistusi. „Aerofloti“ lennupiletite hankimiseks pidi õppekonsultant Piia Sandla sõitma Moskvasse ning praktiliselt elama lennujaamas – tihti tuli ka ette, et Sandla pidi magamiskotiga piletimüügi agentuuris ööbima, et pileteid kätte saada. 

Vastuvõtt Kanadas oli üliemotsionaalne, oli ju õppurite rühm esimesed eestlased, keda Kanada eestlased peale piiride sulgumist üldse nägid. Ka kursuslased ise olid täis härdaid tundmusi. Kui rühm oli juba bussi peal, mis viis nad Tartu Instituudi maja poole, ütles Tartu Ülikooli õppejõud Andres Arrak: „Alles nüüd ma usun, et olen siin.“ See lause väljendas paljude seisukohti. Kanada eestlased olid video abil juba kursuslastega tutvunud, kuid tutvumisõhtu Eesti Majas oli hoopis midagi muud. „Siin me siis nüüd oleme,“ ütles Madis Habakuk tervitussõnad, mille peale paljud lausa nutma hakkasid.

Ameerika rühm aga oli piltlikult öeldes langevarjurite dessant, kes visati maha ei tea kus ning kelle tulekuks olid ettevalmistused pehmelt öeldes tagasihoidlikud, kuid õppetöö sai siiski alata. Esimese kuu jooksul oli see ülimalt intensiivne - iga päev külastati ise ettevõtet ning tehti selle üldanalüüs. Elatist teenisid kursuslased kastivabrikus. Kuni väliseestlase Riho Martinsoni välja ilmumiseni, kes oli California Foster City aselinnapea, elasid õppurid tõelist hulkurielu. Martinson hoolitses eestlaste peavarju ja õppimise eest. Augustis tulid mõlemad rühmad täies koosseisus Eestisse tagasi.

Kuna kuuldused esimesest grupist levisid kulutulena, ei olnud IB2 komplekteerimisega mingeid raskusi. Mõlemad grupid alustasid pea samaaegselt, vahe tuli vaid keeletasemest. IB2s oli õppureid üle terve Nõukogude Liidu – Ukrainast, Lätist, Venemaalt, kokku üle saja inimese. Estonian Business Schooli olukord oli hiilgav, esimese aasta lõpus oli kasum 700 000 rubla ja hea hariduse oli saanud 30 tippjuhti. Aastal 1988 vahetas Business School peakorterit ning asus ümber Tööstuse tänavale. 1989. aasta lõpus kolis EBS taas uude peakorterisse Sakala Keskuses, kuhu jäädi üsna mitmeks aastaks.

2016

 • Eesti Majandusteaduse Selts (EMS) valis 11. aastakonverentsil kolmeks aastaks uue juhatuse ja presidendi – EMSi juhatuse koosseisu kuuluvad EBSi majandusteooria ja rahanduse õppetooli õppejõud Kaire Põder, Karmo Kroos ja Meelis Kitsing, kellest sai ka uus EMSi president  
 • 28. aprill kogunes esmakordselt EBSi Rektori poolt kokku kutsutud ja tema juures tegutsev ülikooli vilistlastest koosnev nõuandev kogu
 • Mais 2016 võõrustas EBS The Ronald Coase Institute seminari, mille raames toimus Vaba Majandusmõtte Keskuse avalik seminar „The Next Financial Crisis?“. Esines Professor Robert Aliber (University of Chicago)
 • EBS astus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) liikmeks
 • EBSi Nõukoda valis Aasta Ärijuhi – Baltic Workboats AS juht Margus Vanaselja
 • EBSi ingliskeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusetaseme õppekava pälvis esimesena Eestis ühe ärikoolide kõrgeima taseme tunnustuse ehk EPAS akrediteeringu
 • 22. – 24.  august toimus EBS Juhtimiskoolituse Keskuses (JKK) esmakordselt Academy of Executive Coaching (AoEC) aastakonverents, mis tõi kokku AoEC partnerid üle maailma
 • 22. august – 9. september korraldas EBS koostöös Viini majandus- ja ärikooliga Wirtschaftsuniversität Wien suveülikooli Tallinnas, mis keskendus rahvusvahelise turunduse põhialustele
 • Meie seast lahkus EBSi üks asutajatest professor Madis Habakuk (28.12.1938-02.09.2016)
 • EBS kandis esmakorselt üle Euroopa suurima ärikonverentsi Nordic Business Forum otseülekannet Helsingist, millest võtsid osa nii EBSi üliõpilased, vilistlased, EBS Gümnaasiumi õpilased kui külalised  
 • EBSile omistati juba kuuendat aastat järjest Eduniversali ametlikus edetabelis 4 „palmi“, mis asetab ta maailma 300 parima ärikooli hulka
 • Alumni Dinneril esines Jüri Luik
 • EBS Kammerkoor Jõulukontsert Tanel Padariga

2015

 • Ülikoolide õppe- ja arendusprorektorid sõlmisid koostöömemorandumi ettevõtlikkuse arendamiseks ülikoolides
 • EBS sai Eduniversali rahvusvahelises ärikoolide edetabelis kõrge hinnangu
 • EBS Alumni Morning Coffee’l esines kommunikatsiooniekspert Warwick Partington
 • Alumni Dinneril esines Taavi Rõivas
 • Lõpetasid esimesed EBSi Helsingi filiaali tudengid
 • EBS Kammerkoori Jõulukontsert vilistlate Meribel Hagen, Merlyn Uusküla ja Kaspar-Ikevald Rannapiga
 • Toimus meeleolukas Hardo Pajula raamatu „Majanduslik inimene ja poliitiline loom“ esitlus
 • Robert A. Crane valiti EBSi külalisprofessoriks
 • Toimus korporatiivse innovatsiooni teemaline ümarlaud
 • Toimus Soome-Eesti ümarlaud: arutati kahe riigi majanduskoostööd puudutavate võimalike uurimisteemade üle
 • EBSi nõukoda valis Aasta ärijuhiks 2014 Bo Henrikssoni
 • Eestit esindasid rahvusvahelisel tudengifirmade võistlusel EBSikad Wolfprint 3D ja Elcons
 • Creative Business Cup Estonia finaal EBSis

2014

 • Madis Habakuk pärjati Presidendi poolt Valgetähe teenetemärgiga
 • Sõlmiti koostööleping Tehnopoliga Eesti esimese ideettevõtluse õppeprogrammi käivitamiseks
 • Seminar „Entrepreneurship – creating success“ Helsingis
 • Sõlmiti koostööleping nii Pärnu Konverentside kui Eesti Kunstiakadeemiaga
 • EBS kaaskorraldas Euroopa Majandusarvestuse Kongressi Tallinnas
 • Avati uus ja eristuv ingliskeelne magistriprogramm Business Innovation MBA
 • Õppekavade arendamise tulemusena laienes sügiseks 2014 märgatavalt valikmoodulite ja spetsialiseerumissuunade hulk magistritasemel
 • EBSi koostööpartneriks loomeamajanduse suunal sai Creativity Lab - loova majanduse mõttekoda ja konsultatsioonigrupp
 • Creative Business Cup Estonia finaal EBSis
 • EBSi Nõukoda valis Aasta Ärijuhiks 2013 EfTEN Capitali juhatuse esimehe Viljar Arakase
 • EBSi Aasta Parim Tegu 2014: Esimesed bakalaureuseõppe lõpetajad Helsingi filiaalis
 • Madis Habakuk sai Aasta Liberaali tiitli
 • EBS ja teised Eesti ülikoolid sõlmisid koostöömemorandumi ettevõtlikkuse arendamiseks ülikoolides
 • Alumni Dinneril esines Siim Kallas
 • EBS Kammerkoori Jõulukontsert Uku Suvistega

2013

 • Eesti Aasta Ettevõtjate galal anti Ernst & Young Eesti elutööpreemia EBSi asutaja Madis Habakukele
 • Alustati majandusteemalise raadiosaatega Buum, mille saatejuhiks on juhtimisõppejõud Anto Liivat
 • Eesti Õpilasesinduste Liit valis Aasta kooliks EBS Gümnaasiumi
 • EBSi Aasta Parim Tegu 2013: EBS läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise
 • Sõlmiti koostööleping Suurbritannias asuva Nottingham Trent University Business Schooliga ühisõppekava European Business and Finance avamiseks
 • Koostöös Uus Maa Kinnisvarabürooga avati ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuseprogrammi kinnisvaramoodul
 • Valmis mobiilirakendus EBSi tudengitele
 • Sõlmiti koostööleping Teenusmajanduse Kojaga teenusmajanduse valdkonnaga seotud õppemooduli väljatöötamiseks
 • EBS tähistas 25. aastapäeva
 • EBS Juhtimiskoolituskeskus tähistas 20. aastapäeva
 • EBS Juhtimiskoolituskeskuses alustas uus Executive MBA programm tippjuhtidele koostöös konsultatsioonifirmaga Ajutrust
 • EBS Kammerkoor tähistas 15. aastapäeva ja andis välja plaadi
 • EBSi Helsinki filiaal kolis kaasaegsesse Technopolise linnakusse
 • Sõlmiti koostöökokkuleppe Audiitorkoguga, et arendada majandusarvestuse alast teadustööd ning rahvusvaheliste finantsekspertide kutsealast ettevalmistust 

2012

 • Jaanuaris sai EBSi rektori kohusetäitjaks professor Arno Almann
 • EBSi Aasta Parim Tegu 2012 „Estonian Business Schooli bibliograafianimestiku“koostamine
 • Loomeinkubaatoris viidi läbi EBSi ja Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste õppe- ja koostöösari „8 sammu kunstist ettevõtluseni“
 • Kevadel sõlmiti partnerlusleping Eesti Ettevõtlike Noorte Kojaga
 • Sügisel avati koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga magistriõppeprogrammis uus spetsialiseerumissuund – ekspordijuhtimine
 • Septembris inaugureeriti EBSi uueks rektoriks Arno Almann
 • Aasta Ärijuht 2012 tiitli pälvis Anne Samlik 

2011

 • EBSi Aasta Parim Tegu 2011 European Academy of Management (EURAM) aastakonverentsi korraldamine
 • EBS läbis positiivse tulemusega doktoriõppekava üleminekuhindamise
 • Sõlmiti koostööleping Tallinna linnaga, loodi Talllinna linna stipendium
 • Sõlmiti strateegilise partnerluse ja integratsiooni kokkulepe Tartu Ülikooliga  
 • Avati EBSi filiaal Helsingis
 • Avati võõrkeelte ja ärikorralduse magistriprogramm  
 • Koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Kunstiakadeemiaga avati ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuseprogrammi loomemajanduse moodul
 • EBSi rektor Peeter Kross allkirjastas koos kuue Eesti avalik-õigusliku ülikooli rektoriga Kvaliteedi Hea Tava Leppe  
 • Sõlmiti partnerlusleping Tartu Ülikooliga, mille kohaselt EBSi üliõpilased hakkasid osalema Tartu Ülikooli juhitavas majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli tegevuses
 • Sõlmiti koostööleping Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga kultuurikorralduse ingliskeelse magistriprogrammi avamiseks
 • Sõlmiti koostööleping ettevõttega Tallink Hotels
 • Aasta Ärijuht 2011 tiitli pälvis Joakim Helenius

2010

 • Sõlmiti koostööleping Tallinna Teaduspark Tehnopoliga 
 • EBSi Aasta Parim Tegu 2010 Teadus- ja arendustegevuse positiivne evalveerimine 
 • Kevadel 2010 sai EBS esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos riikliku tellimuse doktori õppekohale
 • EBS sai ainsa eraülikoolina teadus- ja arendustegevusele positiivse evalveeringu
 • EBS läbis positiivse tulemusega bakalaureuse- ja magistriõppekavade üleminekuhindamise  
 • Koostöös advokaadibürooga Sorainen toimus sügissemestril äriõiguse erikursus magistrantidele, ettevõtete tegevjuhtidele, omanikele ja nõukogu liikmetele  
 • Loodi EBS Juhtimisuuringute Keskus (EBS Centre for Management Research)
 • Aasta Ärijuht 2010 tiitli pälvis Jaan Puusaag

2009

 • EBSi doktoriõppekavale omistati täisakrediteering 
 • EBSi Aasta Parim Tegu 2009 Doktoriõppe akrediteerimine
 • Avati Magistrite Klubi nimeline auditoorium ruumis 204c
 • Sõlmiti koostööleping Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga
 • Toimus esimene International Week
 • Sõlmiti koostööleping LHV Pangaga rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseõppes investeeringute juhtimise spetsialiseerumissuuna avamiseks
 • Aasta Ärijuht 2009 tiitli pälvis Peter Hunt

2008

 • EBSi Aasta Parim Tegu 2008 Doktoriõppe koolitusloa saamine
 • EBSi uueks rektoriks inaugureeriti Peeter Kross
 • Toimus EBSi esimene vilistlaste kokkutulek
 • Tähistati EBSi 20. aastapäeva
 • Avati EBS Ajaloo Tuba (EBS Muuseum)
 • Aasta Ärijuht 2008 Teet Jagomägi

2007

 • Eesti suurimad eraülikoolid – Rahvusvaheline Ülikool Audentes, Estonian Business School ja Akadeemia Nord – lõid ühiskonsortsiumi doktoriõppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse tõstmiseks.
 • EBSile omistati järjekordne CEEMANi akrediteering
 • EBS sõlmis Lancasteri ülikooliga Inglismaal topeltdiplomi lepingu
 • EBSi ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureuse õppekava raames alustati spetsialiseerumissuundadega müügile, kinnisvara maakleri kutsele ja panganduse konsultandile.
 • EBSi esimene Alumni Dinner EBSi vilistlastele

2006

 • Kunstiakadeemia ja EBS alustavad koostööd
 • EBSi professor Arno Almann sai kõrghariduse hindamise nõukogu liikmeks
 • EBS ja Suprema alustasid professionaalsete investeerimisjuhtide koolitamist
 • EBSi rektor professor Madis Habakuk valiti EFMD nõukogu liikmeks

2005

 • EBS jagas stipendiumiteks 2,1 miljonit krooni
 • Eesti kõrgkoolid loovad ühtse sisseastumise infosüsteemi SAIS

2004

 • EBSis alustab Junior Management School
 • EBSi tudengid avasid oma Tudengiportaali
 • EBS alustab venekeelsete programmide pakkumist
 • EBS ühineb ülikoolide kvaliteedileppega

2003

 • Detsembris tähistas EBS 15.aastapäeva
 • Sügisel alustasid esimesed üliõpilased Indiast nii magistri- kui ka bakalaureuseprogrammis.

2002

 • Novembris evalveeris Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ainsa Eesti erakõrgkoolina EBSi teadustöö
 • Septembris võeti kasutusele õppeinfosüsteem ÕIS, kus kogu õppetööga seotud info on kasutajale elektrooniliselt kättesaadav.
 • Septembris alustas EBS sarnaselt teiste Eesti ülikoolidega õppetööd 3+2 mudeli alusel.

2001

 • Sügisel alustas tööd uus EBS Grupi liige EBS Suhtlusoskuste Kool, mis oli suunatud 14.-18. aastastele noortele, kes soovivad arendada oma suhtlusoskusi.
 • Sügisel alustas EBS uue erialana võõrkeeled ja ärikorraldus, kuhu kandideeris rohkem kui kolm inimest kohale.
 • Juulis alustasid EBSis õpinguid esimesed 32 magistranti Hiinast.
 • Suvel sai EBS esimesena Balti riikide ülikoolidest CEEMANi rahvusvahelise akrediteeringu.

2000

 • Septembris käivitusid EBSis kaks uut eriala - infotehnoloogia juhtimine, mida õpib päeva-, õhtu- ja Internetipõhises õppes kokku 81 üliõpilast ning ettevõtlus, mida õpivad 32 uut tudengit. Kokku alustas EBSis õpinguid ligi 500 uut tudengit.
 • 16. mail kirjutasid EBS ja Chinese Women's Academy alla kavatsuste protokollile, mille alusel plaanitakse Hiinasse rajada Eesti Instituut, mis hakkab pakkuma BBA, MBA ja IT juhtimise programme.
 • Kevadel loodi EBS Ettevõtluskeskus, mis juhendab tudengiettevõtete tegevust ja konsulteerib ettevõtteid.
 • Jaanuaris alustas tööd EBS Print, mis kirjastab ja trükib ülikooli õppematerjale.

1999

 • Sügisel kirjutas EBS alla Euroopa ülikoolide topeltdiplomite konsortsiumi hartale, mille kohaselt on parimatel EBSi üliõpilastel võimalus õppida aasta ühes juhtivas Euroopa äriülikoolis ning kaitstes kraadi seal, saada koos EBSi diplomiga ka antud Euroopa ülikooli diplom (nn. topelt-diplom).
 • Võeti vastu esimesed 32 tudengit büroojuhtimise diplomiõppesse.
 • Loodi Balti Uuringute Keskus ning Karjäärikeskus.

1998

 • Avati uus eriala – avalik haldus.
 • Loodi EBS Avatud Ülikool, mis pakub täinedkoolitust, konsultatsioone ja avatud ülikooli õpet.

1997

 • Akrediteeriti EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava.
 • Loodi EBS Gümnaasium.

1996

 • EBS alustas tööd Lauteri tn 3 õppehoones.
 • Avati inglisekeelne rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseprogramm.
 • EBSi Senat pani aluse õppetoolide süsteemile.
 • Loodi EBSi tudengite omavalitsus ja üliõpilasklubi OilClub.

1995

 • EBS sai litsentsi ülikoolihariduse andmiseks. Samal aastal lõpetasid ka esimesed 22 ärijuhtimise bakalaureust.
 • Avati EBSi Saaremaa filiaal.

1992

 • Lõpetasid esimesed kolm magistranti ärijuhtimise magistrikraadiga.

1991

 • Võeti vastu esimesed tudengid rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseõppesse.

1990

 • Alustati kutsemagistriprogrammiga.

1989

 • Jaanuaris alustas õpinguid esimene õppegrupp. Õppeprogramm sisaldas kolmekuulist praktikat USAs ja Kanadas, kus osalesid kõik 29 esimeses lennus õppijat.

1988

 • Asutati EBS esimese Eesti eraõppeasutusena. Ülikooli rajajateks olid prof. Madis Habakuk (Eesti), prof. Marshall Fitzgerald (USA) ja hr. Ilmar Martens (Kanada).

Audoktorid on andnud EBSi teaduse ja rahvusvahelistumise arengusse suure panuse ning kõik nad on väga tunnustatud liikmed rahvusvahelistes majanduse-, juhtimise arendamise ja akadeemilistes ringkondades. Audoktorid on aidanud kaasa EBSi tuntuse ja maine edendamisel, neil on oluline osa koostöö arendamisel ja suhete loomisel EBSi ning rahvusvaheliste teaduse-, majanduse- ja ärihariduse võrgustikega.

EBSi audoktorid on:

 • Eero Vaara (2013)
 • Sergey Myasoedov (2013)
 • Siim Kallas (2013)
 • Peter Lorange (2008)
 • Leslie Young (2008)
 • Veikko Jääskeläinen (2003)
 • Heidi von Weltzien Hoivik (2003)
 • Danica Purg (2003)
 • Joseph Prokopenko (2001)
 • Raimo Nurmi (1998)
 • Uno Mereste (1998) In Memoriam
 • Peter A. Manning (1998)

1988 − 2000 professor Madis Habakuk, president

3. veebruar 2000 loodi EBSi presidendi ametikoha kõrvale uus ametikoht - EBSi rektor

20. märts 2000 − 3. märts 2003 professor Olav Aarna

20. veebruar 2003 − 5. juuni 2003 Jan Andresoo, EBSi tegevdirektor

6. juuni 2003 – 18. august 2003 Jan Andresoo

19. august 2003 − 30. märts 2008 professor Madis Habakuk

31. märts 2008 – 15. november 2011 Peeter Kross

2. jaanuar 2012  − 31. august 2012  professor Arno Almann, rektori kohusetäitja

1. september 2012 − professor Arno Almann