Prindi

Management in Digital Society MBA

JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE DIGITAALSES MAAILMAS!  

Õppeaeg: 2 aastat

Õppemaks: € 2900 / semester

Õppevorm: tsükliõpe (N - L, iga kolmas nädal) 

Õppekeel: inglise keel

Diplom: Ärijuhtimise magistrikraad 

Management in Digital Society MBA on magistriõppekava, mille eesmärk on:

 • anda juhtidele, spetsialistidele ja konsultantidele teadmisi ja praktilisi oskusi ettevõtete ja organisatsioonide juhtimises digitaliseeruvas ühiskonnas;
 • lihtsustada uute äri- ja digitehnoloogiate arendust ja kasutuselevõtmist ettevõtte või organisatsiooni põhitegevuses;
 • võimaldada programmis osalejatel luua rahvusvaheline võrgustik üliõpilaste ning ettevõtete ja organisatsioonide vahel;
 • toetada “Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia” rakendamist ja Eesti kui digiühiskonna rahvusvahelistumist arendades digi- ja äritehnoloogiate juhtimise kompetentse ettevõtetes ja organisatsioonides.

Programmi läbinu:

 • mõistab ühiskonna tehnoloogia arengust tingituid väljakutseid ning oskab hinnata nende mõju valdkonna ning oma ettevõtte või organisatsiooni tegevusele;
 • tunneb uusi digi- ja äritehnoloogiaid ning oskab analüüsida tehnoloogiate võimalusi ettevõtte või organisatsiooni kasvu ja efektiivsuse saavutamisel;
 • oskab juhtida digi- ja äritehnoloogate arendust ja kasutuselvõtmist oma põhitegevuses;
 • teab ühiskonna digitaliseerumisega kaasnevaid riske ja eetilisi väljakutseid ning oskab seonduvaid riske hallata;
 • teab ärianalüüsi ja andmete käsitlemise meetodeid ning oskab neid kasutada;
 • oskab koostada tegevuskava ettevõtte või selle tööprotsesside vastaste küberrünnakute toimumisel ja ennetamisel;
 • teab ettevõtte ja organisatsiooni strateegilise juhtimise, innovatsiooni ja organisatsiooni kujundamise mudeleid ja meetodeid ning oskab neid rakendada oma ettevõttes või organisatsioonis;
 • on omandanud probleemipõhise mõtlemise oskused läbi praktiliste ja reaalse elu näidetel põhinevatel ülesannetel ja simulatsioonidel;
 • on omandanud meeskonnatöö- ja juhtimise kogemused läbi meeskonnapõhise praktilise õppetöö kogu õppeperioodi vältel.

Ootame õppima juhte, valdkonnajuhte, spetsialiste ettevõtetest ja avalikust sektorist. Ootame kandidaadilt vähemalt kolme aastast töökogemust.

Õppemetoodika: 

 • kombineeritud õppemeetodid, mis sidustavad individuaalõpet (näiteks töö andmetega), grupipõhist õpet (meeskonnatöö projektid) kui e-õpet (e-õppeplatvormide abiga);
 • võtmepädevuste omandamine on toetatud väikestes gruppides ülekantavate oskuste omandamisele;
 • digitaliseerimisega seotud projektide arendamine ja juhtimine interdistsiplinaarsetes ja multikultuursetes meeskondades koostöös ettevõtete ja organisatsioonidega. 

Õppetöö keeleks on inglise keel, õpe toimub tsükliõppe formaadis. Inglise keele oskuse parandamiseks pakub EBSi võõrkeelte instituut võimalust enesetäienduseks õppetöö esimeses osas.

Module  Module name and Subject ECTS Head of the Module / Responsible lecturer

 SEMESTER 

 1

       
I Digital Transformation 15 Meelis Kitsing
 

Digitalisation: Society, Organisations, People 

Managing Change in Digital Era
Legal Issues in Digital Era
Ethics in Digital Age
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Digital Transformation

6

6
3*
3*

Meelis Kitsing; Corporate partner: CybExer
Marko Rillo
Triin Siil
Mari Kooskora; Patric O'Sullivan 
II Communication Skills and Tools 15  
  Targeted Communication and Negotiations
Research Methods in Management Studies
Strategic Marketing
Practical Public Speaking
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Communications
6
6
3*
3*
Charles Pinzon
Kaire Põder; Olav Aarna
Benas Adamovicus
Ragnar Siil 

SEMESTER

2

       
III Organisation and People 15 Kätlin Pulk
  Views on Organization, Organizational Stability and Change
Leadership and Personal Development
Coaching
Diverse Global Teams
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Organisation and People
6
6
3*
3*
Kätlin Pulk
Ester Eomois; Annemarie Steen
Peep Aaviksoo
Merle-Liisu Lindma
 IV Data Management 15 Sami Soinio
  Project Management and Data Visualisation
Big Data Modeling and Management Systems
Business analytics
Analysis of Consumer Behaviour
Practical Assignment: Consulting Project in Teams on Data Management
6
6
3*
3*

Philipp Bousa; Sami Soinio
Visiting Faculty
Andres Kukke
Visiting Faculty

SEMESTER 

 3

       
V IT for Business and Technology Management 15 Andrew Adjah Sai
  IT for Business
Emerging Technologies and Business 
Lab: Enterprise Under Cyber-Attack. Threats, Plans, Decisions

Digital Platforms
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Technology Management
  6
6
3*

3*

Visiting Faculty
Andrew Adjah Sai; visiting faculty
Corporate Partner: BHC Laboratory
Kaire Põder; visiting faculty 
VI Performance  Management and Financial Analysis 15 Hele Hammer
  Financial and Managerial Accounting
Managerial Finance
Automation in Finance and Accounting
Enterprise Risk Management
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Performance Management and Finance 
6
6
3*
3*

Urmas Kaarlep
John Playle
Hele Hammer
Paulo Andrez
SEMESTER 

 4

       
VII Strategic and Innovation Management 15 Marko Rillo
  Strategic Management
Design Thinking and Innovation

Business Model Innovation
Strategic Performance Management
Practical assignment: Consulting Project in Teams on Strategic Management and Innovation
  6
6

3*
3*

Marko Rillo
Benjamin Wille Baumkauff; Amid Moradganjeh
Mart Kikas
Zinaida Tšukrejeva 
VIII Capstone Project   15 Olav Aarna, Marge Täks
  Project Seminars
Master Thesis
     Olav Aarna, Marge Täks

*Elective course

Digital Transformation, Meelis Kitsing
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • The developments in digital economy and society through a wider knowledge of the key theoretical approaches and empirical cases;
 • The costs and benefits of various developments in the area of digital economy and society from economic, political, social and ethical perspective;
 • The developments in digital economy and society with concrete international and domestic business strategies as well as policies of countries and international organisations;
 • What cyber threats are and how to mitigate human risk behaviour.    

Communication Skills and Tools, Agu Uudelepp
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • The long term positive image for business and how to create and maintain a mutual supporting atmosphere between business and its environment;
 • How to design a research and development project, including methodological soundness, analytical skills and reader friendly formatting skills;
 • What the concept of strategic marketing is and its integration with communications and sales and how to build a strategic marketing approach;
 • How to create a presentation and present ideas clearly.    

Organisation and People, Kätlin Pulk 
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • How organisations as entities and as processes grasp the main consequences of one or another view to organisational stability and change;
 • What the essence and role of leadership and followership is, how to apply coaching to develop their followers;
 • What the dynamics of diverse teams are; how to navigate through different value systems and lead a different type of diverse teams.    

Data Management, Sami Soinio 
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • The opportunities for and the impact of data on businesses, data management methods and tools in a data-centred society. The aspects of managerial decision-making and the process in data management;
 • How to specify the core dimensions of a project, structure it and work with a project charter. What the team dynamics is and how to leverage teams during different phases of the project;
 • Various aspects of business analysis: business model analysis, customer analysis, product analysis, etc. What the technological applications for business intelligence are.  

IT for Business and Technology Management, Andrew Adjah Sai 
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • How to identify the components of enterprise information architecture and its strategic role in managing the IT portfolio to achieve enterprise strategy;
 • How to analyse the disruptive potential of technology, assess its transformative impact on standard business practices and formulate appropriate responses for an organisation;
 • How to synthesize new technologies and vistas in the digital space with management initiatives for enabling IT business-smart decisions, digital transformations, enhanced customer experiences and offerings;
 • What cyber-security for businesses is and how to prevent businesses against cyber-attacks and take decisions and courses of action in case of a cyber-attack.    

Performance Management and Finance, Hele Hammer 
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • How to evaluate financial performance based on financial reporting, apply managerial accounting concepts;
 • The determinants of enterprise value and the corporate finance tools available for increasing the enterprise value;
 • How to design and apply strategic performance management systems;
 • The newest methods and tools in automatic processing in accounting and finance functions and how to apply the methods and tools.    

Strategic and Innovation Management, Marko Rillo 
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • How to build up strategy as practice in an agile context. How open innovation, crowdsourcing, blogging and jamming have changed the strategy making practice;
 • How customer perspective has shaped the way we perceive our products and services in a holistic manner, having impact to whole customer journeys;
 • What different business model patterns are, and how reshaping business models helps to generate disruptive innovation and rethink the possibilities of creating value for our customers;
 • How to make strategies measurable. How to manage even those aspects of your strategies that you cannot measure easily.    

Capstone Project, Professor Olav Aarna
The participants will acquire knowledge of and skills in the following:

 • What are the types of development projects and methodological approaches;
 • How to solve a problem-based project task and compose a development project applying an appropriate methodology;
 • How to present and defend a development project. 

Mitigation Human Risk Behaviour
Cyber Hygiene e-Learning Platform

In Module I under the subject Digitalisation. The course will be delivered at Boot Camp.  

The Cyber Hygiene e-Learning Platform is an interactive course designed for mitigating human risk behaviour in cyber space. The aim of this course is to raise the level of awareness of the participants in cyber threats by introducing different real-life case studies based on various cyber threat vectors. Based on the replies each participant will get their personal cyber security risk behaviour matrix that can later be benchmarked with other participants/members of organization. Full spectrum of threat vectors will be covered during the case studies. The course is divided into three parts:

 • Initial Profiling Test
 • 20 interactive case studies based on real-life scenarios
 • Final Quiz to assess the effectiveness of the course

Proprietary CybExer DigiTest software shall be used to carry out the course.    

Provided in Collaboration with CybExer
CybExer Technologies
is a company specialized in advanced trainings in the field of cyber security. Cyber Hygiene e-Learning Course, Cyber Range Platform (CRP) and associated software solutions (vLab, vLab Manager, ISA) are state-of-the-art solutions in the field of cyber trainings. CybExer Technologies OÜ is a joint company between two leading Estonian cyber security companies ByteLife Solutions OÜ and BHC Laboratory OÜ, bringing together decades of unique experience in the field of cyber security exercises, penetration testing, risk assessments, cyber security capability development. Our country experience is wide spanning from European countries to USA, Latin America, South-East Asia and the Gulf Region.

Cyberex logo

Lab: “Enterprise Under Cyber Attack!” Threats, Plans, Decisions.
Simulation: Interactive and in real-time between EBS and 3-5 EBS international partner universities.  

In Module V the Lab.

“Enterprise Under Cyber Attack!” is an interactive simulation, where participants need to react to various cyber threat vectors that can target businesses. The simulation is carried out in StratEx software created by BHC Laboratory. During the 1-Day simulation, participants need to take decisions, formulate courses of action and test the effectiveness of existing regulations and security measures. The simulation is followed by a feedback session where the results, concerns are discussed and comparisons between participants made. This is an effective tool that can be used to improve business continuity and risk management plans in light of recent cyber threats, educate senior management, plan security investments and test/improve security regulations. The simulation is tested worldwide and based on the BHC Laboratory experience in creating government level cyber security simulations in cooperation with NATO CCDCoE (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) and EDA (European Defence Agency). The similar software simulation has been used in multiple government-level strategic decision-making exercises involving participants from Austria, Colombia, Czech Republic, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Latvia, Moldova, Netherlands, Portugal, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, USA and several other countries.    

Provided in Collaboration with BHC Laboratory

BHC Laboratory is a cyber capabilities development company, focused on serving international clients while maintaining strong relations with key Estonian clients. BHC Laboratory clients include NATO Headquarters, European Defence Agency, security sector clients from Europe, South-America and Gulf Region. BHC Laboratory is specialized in both technical and strategic trainings in cyber security, complex cyber risk consultancy and vulnerability testing. BHC Laboratory has clients in more than 20 countries and international organizations. One of its flagship products is a training and simulation platform for strategic decision-makers to improve their preparedness to counter current cyber threats.    

BHC Logo