Prindi

Õpingute maksumus ja finantseerimisvõimalused

Õppimine EBSis on tasuline, kuid kool annab igal aastal tudengitele välja ligi 80 erinevat stipendiumit. Õppeedukuselt parematele ja aktiivsetele tudengielu korraldajatele on välja pandud mitmed stipendiumid ja õppemaksusoodustused. EBSi stipendiumistatuut (edaspidi nimetatud Statuut) kehtestab EBSi poolt välja antavad stipendiumid (edaspidi nimetatud stipendium või stipendiumid) ja nende määramise alused.

Loe finantseerimisvõimalustest lähemalt siit: õppeinvesteering ja stipendiumid.

Õppemaks 2017/2018 õppeaastal

Programmi maksumus sõltub sellest, kas magistrant õpib etteantud nominaalse või individuaalse õppeplaani alusel. 

Õppemaks ühes osas tasudes on 2200 € semestris;
kahes või enamas osas tasudes 2200€ + 35€ = 2235 € semestris.

Kogu programmi maksumus 2017/2018 käskkirja kohaselt on 8800 €. 

 

Õppemaks ühes osas tasudes on 2500 € semestris;
kahes või enamas osas tasudes 2500€ + 35€ = 2535 € semestris.

Kogu programmi maksumus 2017/2018 käskkirja kohaselt on 10 000 €. 

Semester koosneb kahest moodulist. Võttes ühes semestris ühe mooduli, kujuneb semestri õppemaksuks 1375 €.

 

Üliõpilasel on võimalus õppida ka tavapärasest erineva õppekoormusega, valides oma semestri plaani nominaalsest õppeplaanist rohkem või vähem õppeaineid.
Sellisel juhul tasutakse õppemaksu ainepunktipõhiselt. 

1 EAP hind:

International Business Administration MA - 80€
MBA in Digital Society - 100€ 

 

Näiteks: üliõpilane soovib õppida individuaalplaani alusel ja läbida esimese semestri jooksul 6 ainet mahus 21 ainepunkti ja teisel semestril 5 ainet mahus 24 ainepunkti. Kokku läbitakse õppeaastas 75% nominaalkoormusest ehk 45 ainepunkti ning õppemaks oleks International Business Administration MA korral järgmine: 1. semestril 1680 € ja 2. semestril 1920 €.