Prindi

Raamatukogu

Lahtiolekuajad

Raamatukogu  (I korrus, ruum 118)

E-R   10.00-18.00
L, P   suletud

Lugemissaal  (V korrus, ruum 501)

E-R   9.00-20.00
L      11.00-16.00
P      suletud

Näituste sari  EBS 30 - history through alumni

 

EBSi raamatukogu on erialaraamatukogu, mis teenindab oma ülikooli õppejõude, üliõpilasi, töötajaid ja EBSi vilistlasi ning gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid. Raamatukogu arendab oma kogusid prioriteetsete õppesuundade - juhtimine, ettevõtlus, majandus, turundus, rahandus - infovajadusi arvestades. 1. jaanuari 2018. a. seisuga oli EBSi raamatukogus 10 000 nimetust teavikuid (45 600 eksemplari), sh 570 nimetust võrguväljaandena ja 45 nimetust perioodilisi väljaandeid. Raamatukogu teavikud on 51% inglise, 46% eesti, 2% vene ja 1% teistes keeltes.

Raamatukogu infovoldik

Raamatukogu tutvustus

 


Postiaadress: A. Lauteri 3, 10114 Tallinn

Telefoninumbrid:
Tel: +372 665 1307 - Raamatukogu
Tel: +372 665 1308 - Lugemissaal
Faks: +372 631 3959

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Raamatukogu e-kataloog on kättesaadav Internetis. Elektroonilise info hankimiseks saab kasutada äriperioodika andmebaasi ProQuest, mis sisaldab üle 3500 majandus-, ettevõtlus- ja juhtimisalase ajakirja üle kogu maailma, ning andmebaase EBSCO, mis sisaldab üle 21000 ajakirja. Andmebaaside kasutamiseks väljastpoolt EBSi arvutivõrku on vajalik seadistada veebisirvija vastavalt juhendile.

Raamatukogus (I korrus, ruum 118) asub põhikogu, kus toimub trükiste kojulaenutamine ja lugejate registreerimine. Raamatukogu juures asub raamatute tagastuskapp, kuhu saab raamatuid tagastada väljaspool raamatukogu ja lugemissaali lahtiolekuaegu.

Lugemissaalis (V korrus, ruum 501) on avariiulitel teatmeteosed, õpikud, perioodikaväljaanded ja viimase kolme aasta "A" hindele kaitstud EBSi bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd. Lugejate kasutuses on 6 Interneti-ühendusega arvutit, paljundustehnika ja individuaaltööruum.

Lugejateenindus toimub raamatukogu kasutamiseeskirja alusel. Teenindatakse ka lugejaid väljastpoolt EBSi, kellele osa teenuseid on tasulised. Infokirjaoskuse tagamiseks viiakse esmakursuslastele ning lõputöö kirjutajatele läbi EBSi raamatukogu andmebaase ja teisi infootsivõimalusi tutvustavaid infotunde.

Raamatukogu töökorralduse ning teeninduskvaliteedi parandamiseks viidi 2001. aastal läbi raamatukogu auditeerimine ning lugeja rahulolu uuring. 2004. aasta novembrikuus viidi läbi EBSi õppejõudude ja üliõpilaste infovajaduste uuring. Aastatel 2007, 2008, 2011 ja 2015 uuriti üliõpilaste rahulolu raamatukogu teenuste ning andmebaasidega. Uuringute tulemused võimaldasid teha muudatusi töökorralduses ja kogude komplekteerimises, parandada teeninduskvaliteeti, pakkudes lugejatele uusi teenuseid.

Raamatukogu poolt on koostatud EBSi rektorite bibliograafiad "Madis Habakuke personaalnimestik" 2010, "Olav Aarna personaalnimestik" 2012, "Peeter Krossi personaalnimestik" 2013 ja EBSi õppejõudude bibliograafiad "Ruth Alase personaalnimestik" 2015, "Tiit Elenurme personaalnimestik" 2016, "Urmas Arumäe personaalnimestik" 2017 ning EBSi õppejõudude veebisaidid "Ruth Alase personaalnimestik" 2015 ja "Madis Habakuke personaalnimestik" 2017.

EBSi auhinnaga "Aasta tegu 2012" tunnustati raamatukogu võrguväljaande "Estonian Business Schooli bibliograafianimestik" koostamise eest. 

2014. a tunnustati „Estonian Business Schooli bibliograafianimestikku“ Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Bibliograafia auhinna žürii poolt tänukirjaga Bibliograafia auhinna 2013 tunnustus. Fotod.

2018. a tunnustati EBSi raamatukogu Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu ja Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu Bibliograafia auhinna žürii poolt tänukirjaga järjepideva töö eest teadlaste personaalbibliograafiate koostamisel. Tunnustuse pälvisid aastatel 2016-2017 koostatud õppejõudude personaanimestikud: „Tiit Elenurme personaalnimestik, „Urmas Arumäe personaalnimestik“,  „Ruth Alase personaalnimestik : veebisait“ 2016, „Madis Habakuke personaalnimestik : veebisait“ 2017.

EBSi Raamatukogu arengukava aastateks 2016–2020 on kinnitatud EBS Senati otsusega.

Raamatukogu olulisemateks ülesanneteks on:

 • e-raamatukogu arendamine,
 • e-väljaannete osa suurendamine raamatukogu kollektsioonis,
 • teavikute e-versioonide kättesaadavaks tegemine raamatukogu e-kataloogi kaudu,
 • raamatukogu ja andmebaaside kasutamise rahulolu-uuringu läbiviimine lugejate hulgas,
 • veebipõhiste infootsingu koolituste kaasajastamine,
 • EBSi õppejõudude personaalnimestike võrguväljaannete koostamine,
 • koostöö edendamine teiste Eesti raamatukogudega, kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega e-ressursside kasutamise eesmärgil.

EBSi raamatukogu pakub järgnevaid teenuseid:

 • teavikute kojulaenutus
 • teatme- ja infoteenindus
 • personaalne nõustamine eelnevalt kokkulepitud teemal (1 tund)
 • andmebaaside kasutamine
 • lugemissaali kasutamine
 • arvutite kasutamine
 • printimine, skaneerimine
 • individuaaltööruumi kasutamine
 • infotarbijakoolitus

Tasulised teenused:
Käskkiri raamatukogu tasulistele teenustele

Paljundamine, printimine, skaneerimine (Lugemissaal, 5. korrus, ruum 501)

 • väljatrükk A4 1 lk - 0,07 EUR

Laenutustasu lugejatele väljastpoolt EBSi

 • lugemissaali kasutamine - 3,00 EUR
 • teavikute kojulaenutamine - 3,00 EUR/teavik

NB! Koju ei laenutata ainueksemplare, õpikuid, bakalaureuse- ja magistritöid.

Teemanimestike koostamine

 • EBSi põhikohaga õppejõududele - tasuta
 • EBSi üliõpilastele, vilistlastele - 16,00 EUR/tund
 • EBSi mittepõhikohaga õppejõududele - 16,00 EUR/tund
 • lugejatele väljastpoolt EBSi - 20,00 EUR/tund

Individuaaltööruumi kasutamine (Lugemissaal 5. korrus, ruum 501)
Individuaaltööruumi saab reserveerida kuni 14 päeva ette.
Individuaaltööruumi kasutuseeskiri.

 • EBSi üliõpilastele, õppejõududele, töötajatele, EBSi vilistlastele - tasuta
 • lugejatele väljastpoolt EBSi - 3,00 EUR/30 min

 
Lõputööde köitmine

 • Must-valge paljundus, ühepoolne A4 80g paberil, lk - 0,07 EUR
 • Värviline paljundus, ühepoolne A4 100g paberil, lk - 0,60 EUR
 • Kõvakaanega köide A4, tk - 6,00 EUR
 • Kammköide (plast) A4, tk - 1,30 EUR

Kontakt:
Maarja Laos
Tel: +372 6651 333, +372 6651 350
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Iga kuu esimesel ja teisel teisipäeval korraldab EBSi raamatukogu infotarbijakoolituse tunde. Koolitus koosneb 60-minutilisest auditoorsest loengust arvutiklassis (üliõpilased teevad lektoriga paralleelselt otsingud arvutil kaasa) ning testi läbimisest e-õppe keskkonnas Canvas (15-30 minutit).

Koolitusel tutvustatakse:

 • EBSi raamatukogu e-kataloogi URRAM
 • Eesti raamatukogude e-kataloogi ESTER
 • äriperioodika andmebaasi ProQuest (e-ajakirjad, e-dissertatsioonid, konverentside materjalid)
 • EBSCO täistekstandmebaase (e-ajakirjad, e-raamatud, videod)
 • eBook Collection (EBSCOhost) - e-raamatud
 • Statistikaameti andmebaase
 • teisi andmebaase, teemaväravaid, linke


Koolitused toimuvad:

8. mai 15.45-17.15 ruum 217 eesti keeles
15. mai 15.45-17.15 ruum 217 inglise keeles


Registreerimine ÕISi kaudu - Üritused - Infotarbijakoolitus

Registreerimine Canvas - Infotarbijakoolitus

EBSi raamatukogu
Tel: +372 665 1307