Dora Pluss

Noorteadlasele

 • lühiajaline õpi- ja teadusränne

Doktorandile

 • lühiajaline õpi- ja teadusränne
 • pikaajaline õpi- ja teadusränne
 • külalisdoktorantide kaasamine

Magistrandile

 • lühiajaline õpi- ja teadusränne
 • välismagistrantide toetamine

 

 


Dora + tegevused

 • Kristiina Urb
  Kristiina Urb
  nooremteadur
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eesmärk:
Lühiajalise õpirände raames toetatakse kuni 30 kalendripäeva pikkuseid lähetusi, mille eesmärgiks on osavõtt rahvusvahelisest erialasest konverentsist, seminarist või kursusest. 

Nõuded taotlejale:
Stipendiumi saavad taotleda EBSi magistrandid, doktorandid ja õppejõud, kes pole vanemad kui 35 a või kellel pole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 aastat. Üliõpilastele vanusepiirang ei kehti.

Toetuse suurus:
Stipendiumiga kaetakse majutus- ja sõidukulud, päevarahad ja osavõtutasu. Majutus- ja sõidukulude puhul kehtivad fikseeritud ühikuhinnad, millest tuleb lähetuse eelarve koostamisel kinni pidada. Ühe lähetuse maksimaalne toetussumma on 2000 €.

 • päevaraha on 32 eurot päeva kohta,
 • osavõtutasu kaetakse arve alusel. Vajadusel võib osavõtutasu finantseerida teistest allikatest,
 • majutus- ja sõidukulude puhul kehtivad fikseeritud ühikuhinnad, millest tuleb lähetuse eelarve koostamisel kinni pidada

Taotlemine:
Juhendaja ja taotleja poolt digiallkirjastatud stipendiumitaotlus tuleb taotlejal esitada kuu esimeseks päevaks EBSi Erasmus+ Projektijuhile. Taotlusi võetakse vastu perioodil september kuni juuni.

Otsustamine:
Otsuse taotluse rahuldamise/mitterahuldamise kohta langetab EBSi mobiilsuskomisjon vastavalt EBSile eraldatud kvoodi mahust ja taotluse motivatsioonist.

Finantseerimine:
Stipendiumi finantseerib 100% SA Archimedes, kes sõlmib EBSi poolt välja valitud toetuse saajaga lepingu.

 • Kristiina Urb
  Kristiina Urb
  nooremteadur
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eesmärk:
Pikaajalise õpirände raames toetatakse doktorantide 1 kuni 10 kuu pikkuseid lähetusi välisriigi ülikooli või teadusasutusse. 

Nõuded taotlejale:
Toetust saavad taotleda kõik EBSi doktorandid.

Toetuse suurus:
Toetuse raames kaetakse elamis- ja sõidukulud. Sõidukulud kompenseeritakse fikseeritud ühikuhindade alusel ning sihtriigi põhine elamistoetus vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale. Elamistoetust arvestatakse kalendrikuu (st 30 päeva) põhiselt. 

Taotlemine:
Juhendaja ja taotleja poolt digiallkirjastatud taotlus tuleb esitada kuu esimeseks päevaks EBSi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 • Maarja Murumägi
  Maarja Murumägi
  Akadeemiline prorektor
  Telefon: + 372 665 1385
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

ERF DoRa Pluss programmi tegevus 2.1 “Tasemeõppes õppivate välismagistrantide ja doktorantide kaasamine” kord Estonian Business Schoolis

Tegevuse eesmärgiks on toetada välismagistrantide ja –doktorantide õppimist Eestis, aidata seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muuta siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendada pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis.
Stipendiumit on õigus taotleda EBSi välismagistrantidel ja –doktorantidel, kes
- ei ole Eesti Vabariigi residendid, kellel ei ole Eesti kodakondsust ja kelle elukohamaa ei ole Eesti;
- ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta (kui stipendiumi taotlejaks on esimese aasta magistrant), va juhul, kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe, ning kes alustavad õpinguid EBSis 1. septembrist;
- õpivad tasemeõppes täiskoormusel;
- õpivad riiklikult tunnustatud õppekavadel, mis on täies mahus võõrkeelsed;
- ei saa oma õpingute jaoks toetust muudest allikatest. Muudest allikatest stipendiumi mittesaamist kinnitab üliõpilane;
- õpivad Tallinnas õpetatavatel õppekavadel.

Välisdoktorandile makstav toetus koosneb doktoranditoetusest ja õpirände iga-aastasest sõidutoetusest. Välisdoktorantidele kalendrikuus makstava doktoranditoetuse suurus kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega. Sõidutoetuse summa sõltub elukohariigi kaugusest Eestis.

ERF DoRa Pluss programmi tegevus 2.1 “Tasemeõppes õppivate välismagistrantide ja –doktorantide kaasamine” kord Estonian Business Schoolis.

 • Monika Siiraki
  Monika Siiraki
  Õppeosakonna juhataja
  Telefon: +372 665 1377
  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

ERF DoRa Pluss programmi tegevus 2.1 “Tasemeõppes õppivate välismagistrantide ja doktorantide kaasamine” kord Estonian Business Schoolis

Tegevuse eesmärgiks on toetada välismagistrantide ja –doktorantide õppimist Eestis, aidata seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, muuta siinset õppetööd rahvusvahelisemaks ja suurendada pikas perspektiivis kõrgelt haritud töötajate hulka Eestis.

Stipendiumit on õigus taotleda EBSi välismagistrantidel ja –doktorantidel, kes
- ei ole Eesti Vabariigi residendid, kellel ei ole Eesti kodakondsust ja kelle elukohamaa ei ole Eesti;
- ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta (kui stipendiumi taotlejaks on esimese aasta magistrant), va juhul, kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe, ning kes alustavad õpinguid EBSis 1. septembrist;
- õpivad tasemeõppes täiskoormusel;
- õpivad riiklikult tunnustatud õppekavadel, mis on täies mahus võõrkeelsed;
- ei saa oma õpingute jaoks toetust muudest allikatest. Muudest allikatest stipendiumi mittesaamist kinnitab üliõpilane;
-  õpivad Tallinnas õpetatavatel õppekavadel.

Välismagistrandi fikseeritud stipendiumi suurus on 350 eurot kalendrikuus. Stipendiumi makstakse 1. septembrist kuni 30. juunini (10 kalendrikuud).

ERF DoRa Pluss programmi tegevus 2.1 “Tasemeõppes õppivate välismagistrantide ja –doktorantide kaasamine” kord Estonian Business Schoolis.