Prindi

Õppemaks ja teadustöö stipendiumid

Juhtimisteaduse doktoriõpe EBSis on tasuline neile üliõpilastele, kes ei õpi riikliku koolitustellimuse raames või EBSi sisemise stipendiumi alusel. 

Doktoriõppe õppemaks on ainepunktipõhine: 1 EAP (põhi- ja eriõppe kursused) on 110 €, doktoritöö juhendamine, kaasjuhendamine ja konsulteerimine semestris on hinnaga 1000 € ja doktoritöö kaitsmine hinnaga 1800 €.
Rohkem infot doktoriõpingute finantseerimise, sh stipendiumitele kandideerimise kohta jagab doktoriõppe konsultant.

Immatrikuleeritud doktorant saab õpingute jooksul kasutada mitmeid teadustöö stipendiume, mis aitavad kaasa tema uurimistöö edenemisele ja tulemuste publitseerimisele.

SA Estonian Business Schooli juhatuse otsus 2018/2019 õppemaksude kohta


Õppemaksu finantseerimine

Riikliku koolitustellimuse raames õppivad doktorandid on vabastatud õppemaksust ning saavad igakuist doktoranditoetust 660 € kuus. Riigi poolt toetavate õppekohtade jaotus otsustakse iga-aastaselt atesteerimiskomisjoni ettepanekul ja teadusnõukogu heakskiidul oktoobrikuus.  

Eduka uurimis- ja arendustegevuse korral võib doktorant taotleda EBSi stipendiumi, mis kas osaliselt või täielikult vabastab doktorandi õppemaksust. Stipendiumi määrab teadusnõukogu vastavalt doktorandi motiveeritud avaldusele ja juhendaja arvamusele ning lähtudes atesteerimise tulemustest igal kalendriaastal oktoobri lõpus. 

Teadustöö stipendiumid

EBSi doktorantidel võimalik kasutada teadustegevuse edendamiseks Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi toetusi.

Taotlusi võetakse vastu järgmistes kategooriates:

  • doktorantuur välismaal;
  • tasemeõpe välismaal;
  • osaline õpe välismaal;
  • lühiajaline välislähetus.

Täpsema info leiad siit