Vastuvõtu info ja nõuded

Juhtimisteaduse doktoriõppesse kandideerimise eeltingimus on sotsiaalteaduste või ärijuhtimise magistrikraad (või nendele vastav kvalifikatsioon). 

Doktoriõppesse kandideerimiseks saab dokumente esitada aasta läbi, kuid uusi doktorante võetakse vastu kaks korda aastas – augusti ja jaanuari viimasel nädalal.

Doktoriõppesse kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • curriculum vitae;
  • akadeemilist kraadi tõendava dokumendi koopia;
  • doktoritöö kavand (teema, probleemipüstitus, teoreetilised lähtealused, uurimismetoodika);
  • isikut tõendav dokument.

 

Doktorantuuri vastuvõtmise otsuse langetab EBSi teadusnõukogu, lähtudes EBSi uurimissuundadest, doktorandi motivatsioonist ja doktoritöö kavandi tugevusest.

Sisseastumisvestlus:
doktoritöö kavandi esitlus,
vastuvõtukomisjoni küsimustele vastamine.

Kavandi esitlus teadusnõukogu ees august 2018.