Prindi

EBSis kogunes viies vilistlaste nõukoda

04 mai 2018

3. mail kogunes järjekorras viies EBSi vilistlaste nõukoda. Mitteformaalses õhkkonnas toimunud arutelu keskne teema oli sel korral ekspertide kaasamine õppetöösse ning üliõpilastele praktiliste väljundite pakkumine.

Positiivset tagasisidet ja arutelu tekitas eelmisel aastal loodud Management in Digital Society MBA õppekava, mis täidab tühimikku Eesti haridussüsteemis koolitades digitaalse ühiskonna juhte.

Elisa Eesti juhatuse liige Jüri Teemant tõi välja, et see on hästi oluline valdkond: „Eesti on tuntud kui digiriik, aga ettevõtted on viimase uuringu järgi 25. kohal ehk tagantpoolt kolmandad,“ ning lisas, et ettevõtetes muutub järjest olulisemaks digitaalsete transformatsioonide elluviija roll.

Eesti Haigekassa juht Rain Laane lisas, et tööturul on suur puudus erinevate digitaalsete oskustega spetsialistidest (nii data analyst’idest kui innovation officers’idest) ning tõstatas küsimuse, kuidas neid koolitada. „Me võiks siin ruumis mõelda, et paneme pead ning teadmised viie-kuuekesi kokku ja anname mõnda ainet koos.“

Magistriõppe juht Toomas Danneberg tõstatas lisaks ka küsimuse, kuidas võiks digitransformatsiooni projektidesse üliõpilasi kaasata: „Näiteks teie ettevõttes digitiimis töötamine tooks uusi teadmisi ja oskusi sisse ning koos oleks võimalik luua uusi väärtusi. See oleks võimalus talendi otsimiseks ka teile.“

Rektor professor Arno Almann julgustas samuti vilistlasi astuma nö joint position rolli kutsudes vilistlasi üles ülikooli osakoormusega professori rollis loenguid andma: „Mis võiks väärtus olla asutusele? Meie saaks tagada selle, et tänu meie partnervõrgustikele ja seminaridele ning kursustele oleks inimene teaduse eesliinil ning uurimisprojekte juhtides saab luua seose oma ettevõttega.“

Bakalaureuseõppe teravaim küsimus oli, kuidas korraldada üliõpilaste praktikat nii, et see vastaks tööandjate ning üliõpilaste ootustele ja lootustele. EBSi bakalaureuseõppe juht Anto Liivat tõi näite, kuidas on praktikasüsteem ühes tippülikoolis üles ehitatud: „Igal õppeaastal tuleb tudengitel läbi viia osa praktikast. Esimesel aastal on see praktika seotud võrdlemisi lihtsal ja rutiinsel töökohal töötamisega, et saada aru, kuidas asjad päriselt toimivad. Teisel aastal tuleb praktika läbida müügisuunal, et saada aru, kust raha tuleb ja mida selleks teha tuleb. Kolmandal aastal läbitakse praktika juhtimise suunal olles mõnda aega mõne juhi töövari.

Agentuuride Wink Inspired ja Levipro juhatuse liige Ants Liivat tõdes, et praktika on alati problemaatiline teema olnud. „Praktikavorm ei pea olema tingimata see, et lähen teise ettevõtte juurde tööle. See võiks olla väärtustpakkuv projekt, mis annab ühelt poolt väljundi nii tudengile kuid ka teisele poolele uurides konkreetset ettevõtte probleemi,“ ütles Liivat.

Lisaks räägiti lähenevatest sündmustest EBS 30. aastapäeva tähistamise raames. Esimene suurem EBSikate ühispidu EBStival toimub juba 16. mail EBSi tagahoovis. Juubelipidustused kulmineeruvad 8. detsembril 2018 Estonia Kontserdisaalis.

Vilistlaste nõukoda on rektor professor Arno Almanni poolt kokku kutsutud ja tema juures tegutsev ülikooli vilistlastest koosnev nõuandev kogu. Nõukoja eesmärk on ühiste arutelude tulemusena tugevdada ülikooli ja vilistlaste koostööd ja suurendada vilistlaste osalemist ülikooli juhtimisel.  Järgmine vilistlaste nõukoda koguneb 2018. aasta sügisel.

thought 2123970 960 720